Inschrijfformulier


D-pupillen, junioren en senioren dienen een pasfoto mee te sturen of analoog op te sturen naar de ledenadministratie (bestemd voor spelerspas van de spelende leden).

Bij tussentijdse opzegging is men contributie verschuldigd tot en met het einde van het lopende kwartaal.
Tevens verklaart u zich te houden aan het Huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.

De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging ten bate van alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen, buiten de vereniging, worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden.
U geeft toestemming om uw gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.

Een ieder, die lid van V.V. de Weide is, wordt geacht de inschrijfvoorwaarden op deze pagina en de aan deze pagina gelinkte documenten te kennen en daarmee in te stemmen door middel van het versturen van dit inschrijfformulier.Personalia

Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Man Vrouw
Pasfoto:
   
Ik ben 18 jaar of ouder:
Ja Nee
Naam Ouder / Verzorger:
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:
E-mailadres:
   
Legitimatie:
Legitimatienummer:
Type lidmaatschap
   
Heb je de laatste 3 jaar bij een andere vereniging gespeeld?

Ja Nee

Let op: We hebben een formulier nodig van je vorige vereniging!

Overschrijving
Indien je in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging ingeschreven bent geweest, heb je van de KNVB een overschrijvingsformulier nodig (voor pupillen een verklaring speelgerechtigheid pupillen). Dit overschrijvingsformulier moet je invullen en moet worden getekend door je oude vereniging. Je vraagt ook je spelerspas en een ledenmutatiekaart op bij je oude club. Deze drie items lever je in of stuur je op naar de ledenadministratie van v.v. de Weide.

Je gaat bij v.v. de Weide weg naar een andere vereniging?
Indien je naar een andere club toegaat moet je van de nieuwe club een overschrijvingsformulier of een verklaring speelgerechtigheid pupillen krijgen. Deze moet je volledig invullen en dan bij v.v. de Weide laten ondertekenen. Je krijgt dan van ons je spelerspas en je ledenmutatiekaart mee. Formulieren en spelerspas lever je in bij je nieuwe club. Doe dit alles ruim voor 15 juni, anders loop je een goede kans om geen overschrijving van de KNVB te krijgen.

Je kunt niet zomaar iemand bij v.v. de Weide bellen om je overschrijving getekend te krijgen. Wij moeten je namelijk gelijktijdig afmelden bij de KNVB, je ledenmutatiekaart aanmaken en je spelerspas opzoeken.


  
 
Waarmee kun je de club helpen?
Ik kan:
Mogelijkheden:
Kantinedienst Keuze uit: woensdagavond, donderdagavond of een zaterdagploeg 8.00 - 11.00 uur, 11.00 - 15.00 uur, 15.00 - 19.00 uur. Circa 1 x per 4 á 5 weken.  
Toernooicommissie Organiseren aantal toernooien per seizoen.
Kaartverkoop Bij thuiswedstrijden van het eerste kaartverkoop.
Schoonmaak Dagelijkse schoonmaak v.v. De Weide. Vaste ploeg gezamenlijk 40 uur vervullen per week.  
Bestuurslid van dienst Dagdeel op zaterdag ontvangst teams, Scheidsrechters. Voetbalstanden bijhouden.  
Sectiecoördinator Coördinatie van een voetbalsectie. Werkzaamheden te denken aan: Aanspreekpunt sectie, communicatie naar de leiders/trainers binnen je sectie, overleg met overige secties.  
Gastdame, -heer bestuurskamer Verzorgen koffie-/thee etc. in bestuurskamer op zaterdagmiddag tijdens thuiswedstrijden van het eerste.  
Klusteam Onderhoud gebouwen en terrein. Zo nodig schilderen, reparatiewerk en overig onderhoud van clubgebouw.  
Activiteitencommissie Organiseren activiteiten
Leider Leider voor voetbalelftal. Communicatie naar het team. Bijhouden teamwebsite. Regelen vervoer team, aanspreekpunt tijdens wedstrijden.  
Positief coachen Coördinator positief coachen binnen de club 
1 activiteit per voetbalseizoen Voor activiteiten kunnen we veel hulp gebruiken. Wil je niet vast ingedeeld worden maar wel helpen dan wordt je ingedeeld op 1 activiteit per seizoen. Te denken aan hulp bij Opendag, Familiedag, Grote Club actie, fotografie etc.  
     
  Andere functie...  
   
   
Overig:
   
Financiën  
  Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan V.V. de Weide om doorlopende SEPA incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en overige bijdragen en opgelegde boetes. Daarnaast machtigt u uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van V.V. de Weide. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant is: V.V. De Weide, Elbe 1, 7908 HB Hoogeveen, Nederland. Het incassantnummer is NL07ZZZ400470510002. Zodra uw aanmelding is verwerkt ontvang u uw machtigingskenmerk.
IBAN-nummer:
Uw IBAN-nummer klopt niet. Controleer a.u.b. nog even uw IBAN-nummer.
Betaaltermijn:
Naam rekeninghouder:
Woonplaats rekeninghouder:
 
   
Eventuele opmerkingen:
   
 
2135
Spamcontrole: (neem het nummer hierboven over)
   
  Na het verzenden van dit formulier, ontvang je een e-mail om de inschrijving definitief te kunnen maken. Pas dan is de inschrijving definitief en heeft u de vereniging gemachtigd voor incasso. Indien de inschrijving is afgerond, ontvangt u vanuit de ledenadministratie een bevestiging met daarin uw KNVB relatienummer.