Wijziging doorgeven VV de Weide


D-pupillen, junioren en senioren dienen een pasfoto mee te sturen of analoog op te sturen naar de ledenadministratie (bestemd voor spelerspas van de spelende leden).

Bij tussentijdse opzegging is men contributie verschuldigd tot en met het einde van het lopende kwartaal.
Tevens verklaart u zich te houden aan het Huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.

De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging ten bate van alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen, buiten de vereniging, worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden.
U geeft toestemming om uw gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.

Een ieder, die lid van V.V. de Weide is, wordt geacht de inschrijfvoorwaarden op deze pagina en de aan deze pagina gelinkte documenten te kennen en daarmee in te stemmen door middel van het versturen van dit inschrijfformulier.

LET OP: Indien u dit wijzigingsformulier invult n.a.v. het nieuwe vrijwilligersbeleid en u bent een spelend lid of ouder/verzorger van een spelend lid, selecteer dan 'SPELEND LID' in het keuze menu!

Kies lidsoort:Personalia

KNVB Relatienummer: (XX-XX-XXX)
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Pasfoto:
   
Type legitimatie:
Legitimatienummer:
   
Ik ben 18 jaar of ouder:
Naam Ouder / Verzorger 1:
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:


Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:
E-mailadres:
   


Naam Ouder / Verzorger 2:
 
       
  Adres is gelijk aan Ouder verzorger 1
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:
E-mailadres:
   
   
Heb je de laatste 3 jaar bij een andere vereniging gespeeld?


Let op: We hebben een formulier nodig van je vorige vereniging!

Overschrijving
Indien je in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging ingeschreven bent geweest, heb je van de KNVB een overschrijvingsformulier nodig (voor pupillen een verklaring speelgerechtigheid pupillen). Dit overschrijvingsformulier moet je invullen en moet worden getekend door je oude vereniging. Je vraagt ook je spelerspas en een ledenmutatiekaart op bij je oude club. Deze drie items lever je in of stuur je op naar de ledenadministratie van v.v. de Weide.

Je gaat bij v.v. de Weide weg naar een andere vereniging?
Indien je naar een andere club toegaat moet je van de nieuwe club een overschrijvingsformulier of een verklaring speelgerechtigheid pupillen krijgen. Deze moet je volledig invullen en dan bij v.v. de Weide laten ondertekenen. Je krijgt dan van ons je spelerspas en je ledenmutatiekaart mee. Formulieren en spelerspas lever je in bij je nieuwe club. Doe dit alles ruim voor 15 juni, anders loop je een goede kans om geen overschrijving van de KNVB te krijgen.

Je kunt niet zomaar iemand bij v.v. de Weide bellen om je overschrijving getekend te krijgen. Wij moeten je namelijk gelijktijdig afmelden bij de KNVB, je ledenmutatiekaart aanmaken en je spelerspas opzoeken.


  
 
De vrijwilligerstaken die ik graag voor de vereniging wil doen zijn;
   
Keuze vrijwilligerswerk:
 
   
EHBO diploma:
   
Financiën  
  Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan V.V. de Weide om doorlopende SEPA incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en overige bijdragen en opgelegde boetes. Daarnaast machtigt u uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van V.V. de Weide. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant is: V.V. De Weide, Elbe 1, 7908 HB Hoogeveen, Nederland. Het incassantnummer is NL07ZZZ400470510002. Zodra uw aanmelding is verwerkt ontvang u uw machtigingskenmerk.
IBAN-nummer:
Uw IBAN-nummer klopt niet. Controleer a.u.b. nog even uw IBAN-nummer.
Betaaltermijn:
Naam rekeninghouder:
Woonplaats rekeninghouder:
 
   
Eventuele opmerkingen:
   
 
2135
Spamcontrole: (neem het nummer hierboven over)
   
  Na het verzenden van dit formulier, ontvang je een e-mail om de wijziging definitief te kunnen maken. Pas dan is de wijziging definitief en heeft u de vereniging gemachtigd voor incasso. Indien de wijziging is afgerond, ontvangt u vanuit de ledenadministratie een bevestiging.